ALERTA! Navegador desfasat.


Esteu utilitzant una versió de navegador desfasada i per tant el curs no es pot realitzar correctament.

Hauríeu d'actualitzar la versió del vostre navegador o indicar-li al administrador del vostre equip que et faci aquest canvi.

Moltes gràcies, atentament l'equip de cursum21.Benvingut al Curs en línia de Promoció de l'Alletament Matern.


Aquest  curs forma part de l’oferta  formativa per  professionals sanitaris del Servei de  Salut Maternoinfantil de l’ Agència de  Salut  Pública de Catalunya (ASPCAT).  Té com objectiu millorar els coneixement  sobre l’alletament matern per als  professionals sanitaris que atenen a lactans i a mares que volen alletar. Iniciativa recolzada per  l’Associació  Catalana de  Llevadores, la Societat Catalana de Pediatria, l’Associació  Catalana d’Infermeria pediàtrica i la Societat  Catalana de  Ginecologia i  Obstetrícia, l’Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.

Curs gratuït

Ja activa la 3 edició. Inici de la propera edició: Gener del 2021

Més informació