ALERTA! Navegador desfasat.


Esteu utilitzant una versió de navegador desfasada i per tant el curs no es pot realitzar correctament.

Hauríeu d'actualitzar la versió del vostre navegador o indicar-li al administrador del vostre equip que et faci aquest canvi.

Moltes gràcies, atentament l'equip de cursum21.Benvinguts al Curs en línia: Intervenció en tabaquisme!


Aquest curs forma part de l'oferta formativa del programa "Atenció Primària Sense Fum" (PAPSF), que, com ja coneixes, és una iniciativa promoguda des del 2002 per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) i l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) per facilitar la disminució de la prevalença de l'hàbit tabàquic entre els professionals d'Atenció Primària i en la població general. Curs gratuït

Més informació