ALERTA! Navegador desfasat.


Esteu utilitzant una versió de navegador desfasada i per tant el curs no es pot realitzar correctament.

Hauríeu d'actualitzar la versió del vostre navegador o indicar-li al administrador del vostre equip que et faci aquest canvi.

Moltes gràcies, atentament l'equip de cursum21.Curs Activitat Física i Salut. Intervenció a l'Atenció Primària


El Pla d'activitat física, esport i salut (PAFES) que forma part del "Pla Integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable" (PAAS) te com a objectiu que el màxim nombre de persones de Catalunya realitzin activitat física saludable. Per assolir-ho es treballa en la sensibilització i formació de professionals de salut sobre consell d'activitat física, i també es col·labora amb la Secretaria General de l'Esport i els municipis per a la creació d'entorns facilitadors d'una vida activa.

L'Agencia de Salut Pública de Catalunya (ASPCat) inicia aquest curs a distància sobre activitat física i salut, adreçat a professionals de l'atenció primària.

Curs gratuït.

Més informació